Krisemøter
Hør på

Krisemøter

Ep Moderne Media

Kyrre avholder Krisemøter med Norges mest interessante mennesker. Krisemøter produseres av Moderne Media.

Prøv for å lytte på alle episoder

Episode