Episode 20: Keiser Nero

Episode 20: Keiser Nero

Synderne

Keiser Nero står igjen som en av verdenshistoriens store tyranner. Som Romerrikets øverste leder, fraskrev han seg alt ansvar, og fokuserte på sin egen nytelse. Drap, misbruk og tortur, ville prege hele hans regjeringstid. Vi advarer om sterke inntrykk i deler av episoden. Episoden er lest av Jim Fossheim og Pernille Radeid, skrevet av Kristoffer Kringlebotn, og produsert av Anders Borgersen for Moderne Media. 

Prøv for å lytte på alle episoder

Flere episoder