Resan Hit
Lyssna på

Resan Hit

Av Yasmine Sateei Berns

Inspirerande människoöden mitt i bland oss . En fascinerande historia i taget.Jag möter personer med invandrarbakgrund. Vi får lyssna till deras historia, resan hit, där de står idag. Vad har fått dem att kämpa för att nå sina mål ochdrömmar?

Avsnitt