PodMeE18 Guldtjuven

PodMeE18 Guldtjuven

Rättegångspodden

Under flera års tid försvinner det guld från en guldbutik i Karlstad. Det tar lång tid innan brottet ens uppdagas och då genom att godspanare kopplats in och börjat bevaka butiken. Det har nämligen visat sig att en person, en tidigare ostraffad och hårt arbetande familjeman, sålt stora mängder guld via nätet. Och han visar sig vara gift med en av guldbutikens anställda.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt