Avsnitt 3: Pamir - Slutet av en epok

Avsnitt 3: Pamir - Slutet av en epok

Skeppsbrott

Den västtyska fyrmastade barken Pamir förliste i en orkan den 21 september 1957. Ombord fanns mestadels tonåringar och unga män, som utbildade sig till sjömän och sjöbefäl. Endast sex av de åttiosex i besättningen överlevde katastrofen. Med utgångspunkt i en målning av Pamir som finns i hans föräldrahem, utforskar Tor Billgren skeppets öde, och upptäcker flera personliga beröringspunkter. Pamir var ett av de sista seglande lastfartygen och byggdes för att konkurrera med de ångdrivna fartygen, som blev allt mer dominerande på haven kring sekelskiftet 1900. Programmet blir därför också en berättelse om segelfartygens slutepok.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt