#23 - You ask, we tell vol. 2

#23 - You ask, we tell vol. 2

Suzy & Konny - Alt eller ingenting

Suzy & Konny har sanket inn nye spørsmål fra lytterene! Har Konny gitt BJ? Hva er det meste Suzy har fakturert for på én måned? Hvem har Chirag i Karpe Diem som sin norske celebrity crush? Og når mistet de jomfrudommen?

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt