Svenska larmsamtal
Lyssna på

Svenska larmsamtal

Av PodMe / Tredje Statsmakten Media

Det är på liv och död. Följ med rakt in i larmsamtalet och det mest kritiska ögonblicket i en människas liv. Svenska larmsamtal är en dokumentär podcast där du får komma nära personerna som ringt 112.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Avsnitt