Episode 22: Adolf Eichmann

Episode 22: Adolf Eichmann

Synderne

Adolf Eichmann blir ofte kalt det tredje rikets "sjefsbøddel". Han jobbet utrettelig med å utrydde Tyskland og Østerrikes jødiske befolkning. Eichmann beskrev seg selv som en byråkrat, med seks millioner liv på samvittigheten. Episoden er lest av Jim Fossheim og Pernille Radeid, skrevet av Kristoffer Kringlebotn, og produsert av Anders Borgersen for Moderne Media

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt