Episode 30: Herbert Mullin

Episode 30: Herbert Mullin

Synderne

Herbert Mullin ønsket bare å redde menneskeheten. Han var overbevist om at et stort jordskjelv ville ramme California, og at han var den eneste som kunne forhindre det. Det ville riktignok kreve menneskeoffer. Herbert måtte forberede seg på å drepe. Episoden er lest av Jim Fossheim og Pernille Radeid, skrevet av Kristoffer Kringlebotn, og produsert av Anders Borgersen for Moderne Media

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt