Episode 47: Ian Brady og Myra Hindley

Episode 47: Ian Brady og Myra Hindley

Synderne

Ian Brady og Myra Hindley står bak noen av de mest grusomme drapene i verdens-historie. De bestialske handlingene, har gjort dem til to av av Storbritannias mest forhatte mennesker. Sammen tok de liv av flere barn, i det som har blitt døpt “The Moors Murders”.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt