Episode 68: Keiser Caligula

Episode 68: Keiser Caligula

Synderne

Caligula regnes som en av de verste keiserne i tidlig romersk historie, til tross for sin korte regjeringstid. Etter å ha blitt alvorlig syk var han overbevist om at noen der ute ønsket han død. Dette gjorde ham paranoid og han skulle snart bli kjent som Romerrikets galeste keiser.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt