PodMe logo
2/7 Drömmen om Ryssland

Om den ryska gästfriheten – men också om förgiftningar, avlyssningar och korruption. Max och Åsa får tag i en person som kan berätta om hur det var i Ryssland när Ikea först kommer dit åren efter murens fall. Bläckfisken är en exklusiv PodMe-Produktion från Monopol Media. Serien är gjord av Åsa Secher, Max Jedeur-Palmgren. I redaktionen finns även Gunnar Harrius och Jacob Bursell.

Lisää jaksoja