PodMe logo
43. Folk med gifta föräldrar

43. Folk med gifta föräldrar

Daddy Issues

Julia Frändfors och Julia Lyskova tar här avstamp i det solipsistiska tankegodset från det kunskapsteoretiska fältet och skärskådar jagets möjligheter och begränsningar. Frändfors lanserar sedan sin teori "En ficka i tiden" och utvidgar därmed sin fenomenologi, medan Lyskova presenterar sina senaste rön om befintlighetens dubbla aspekter.

Lisää jaksoja

194. Killnytt

194. Killnytt

2022-11-23 (28min)