PodMe logo
8. Ingen bryr sig om du är tjock

8. Ingen bryr sig om du är tjock

Daddy Issues

Är det nån som bryr sig om den här avsnittsbeskrivningen? Är det nån som bryr sig om Julia och Julia? Är det nån som bryr sig om du är tjock? Annars då? Vem bryr sig?

Lisää jaksoja

194. Killnytt

194. Killnytt

2022-11-23 (28min)