PodMe logo
Trailer - Cyanidmordet

Trailer - Cyanidmordet

En Mörk Historia

Klockan är strax efter elva när larmet rings in från en ö i Stockholms skärgård. En 57-årig man har slutat andas, och tre personer hjälps åt med återupplivningsförsök och att dirigera ambulanshelikoptern rätt. Det syns inga skador, inga tecken på våld, eller något annat som skulle kunna förklara det plötsliga hjärtstoppet. Trots det så går mannen inte att rädda. Några poliser besöker aldrig platsen och ingen utredning startas. Vid obduktionen skrivs dödsfallet av som naturligt. Först ett halvår senare blir det uppenbart att det finns omständigheter som förbisetts - misstankar som inte tagits på allvar. Att sanningen undanhållits. Förhandslyssna på den nya säsongen av En mörk historia, exklusivt hos PodMe, från den 25e oktober.

ALOITA 14 PÄIVÄN KOKEILUJAKSO

Lisää jaksoja