PodMe logo
Avsnitt 6: “En realistisk modell med hjälp av matematik och datorer”

Avsnitt 6: “En realistisk modell med hjälp av matematik och datorer”

Försöksdjuren - om liven som används i jakten på kunskap

Det står i EU:s djurförsöksdirektiv från 2010 att alla djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Men hur går det? Har vi ersatt några än? Och hur ser framtiden ut? Det här avsnittet handlar om två av de hetaste alternativen idag: organ-på-chip och datorsimuleringar. Medverkande: Anna Herland, Johan Hoffman, Karin Gabrielson Morton. Avsnittet produceras av Karin Gyllenklev.

ALOITA 14 PÄIVÄN KOKEILUJAKSO

Lisää jaksoja