PodMe logo
Avsnitt 2: ”Ett rop på hjälp”

Under andra inspelningsdagen hamnar fokus på Richards mående, och Thorsten och Sigge gör upprepade försök att nå fram till honom, men det är tydligt att han inte vill ta emot hjälp. Däremot uppstår en närhet i samtalen, och bröderna börjar äntligen prata med varandra på djupet. Kanske finns det hopp om försoning, trots allt.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt