PodMe logo
Offer eller ondskefullt monster?

Offer eller ondskefullt monster?

Därför mördar dom

När en kvinna begår ett mord försöker många hitta en förklaring till varför hon blev en mördare. Kanske stämmer vår bild av en kvinna inte överens med vår bild av en mördare och kanske är det därför som kvinnliga mördare ofta kategoriseras, antingen som en kvinna vars dödliga handlingar ligger bortom hennes kontroll, eller som ond och närmast omänsklig. Det här avsnittet handlar om vår syn på den kvinnliga mördaren, som ett offer eller ett monster. Medverkande i programmet är Jenny Yourstone, doktor i psykologi, Sara Skott, lektor i kriminologi och Marissa A Harrison, doktor i psykologi. Reporter Olivia Sandell. Producent Roger Dackegård. Tekniker Mikael Hill. Exekutiv producent på PodMe Emilia Melgar Arnheim. Programmet görs av produktionsbolaget filt

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt