PodMe logo
LSD - Räddade Majas liv

LSD - Räddade Majas liv

Drogerna

I det här avsnittet möter vi unga vuxna som använder LSD med helt andra intentioner än 60-talets hippies. Vi möter Maja som använt LSD som självhjälp, för att förbättra sin psykiska hälsa. Men hur bra är det egentligen att folk experimenterar med LSD på egen hand? Programledare: Jonatan Loxdal Producent: Ninos Chamoun Exekutiv producent: Sofia Neves

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt