PodMe logo
95 procent av universum saknas!

95 procent av universum saknas!

Dumförklarat

Forskarna vet inte helt säkert vad 95 procent av universum är. Den bästa gissningen vi har just nu är att det rör sig om mörk materia. Materia som vi människor inte kan se eller känna. Men utan den skulle Einsteins relativitetsteori vara helt värdelös och forskarnas modeller för hur universum fungerar behöver skrivas om från grunden. Vad är egentligen mörk materia och hur kan vi ta reda på om den finns?

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt