PodMe logo
Trippelmordet i Uddevalla 4/4 - "Flykten"

Trippelmordet i Uddevalla 4/4 - "Flykten"

En Mörk Historia

Mark Saliba fälls. Martin Saliba frias. Åklagarsidan är inte nöjd med Martins dom och överklagar den till hovrätten. På sista rättegångsdagen dyker inte Martin upp. Han har flytt landet. Ett val han i efterhand kommer att ångra. En mörk historia görs av produktionsbolaget JUST STORIES.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt