PodMe logo
Skeiv pandemi

Skeiv pandemi

En syk verden

Pandemier rammer ofte skjevt, og det er de allerede utsatte gruppene som kommer verst ut. Da HIV og AIDS kom forstod man lite av hvordan viruset fungerte, og interessen for å finne det ut ble dempet av at det rammet dem som mange så på som syndige og mindreverdige grupper. Hva skjedde, hvordan endret AIDS samfunnet, og hvilke grupper er særlig i fare for Covid-19? Jo Røislien i samtale med lege og medisinhistoriker Ketil Slagstad. Produsent: Magnus Nome

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt