PodMe logo
Kollisionen över Tyskland (Bashkirian Airlines Flight 2937 / DHL Flight 611)

Kollisionen över Tyskland (Bashkirian Airlines Flight 2937 / DHL Flight 611)

Flygkatastrofer

Den 1:a juli 2002 är 45 skolbarn på väg från Ryssland till Barcelona på en studieresa. Men omständigheter på marken kommer att förvandla resan till en katastrof. Och få konsekvenser även för människor på marken.

Fler avsnitt