PodMe logo
Pan Am Flight 1736 / KLM Flight 4805

Pan Am Flight 1736 / KLM Flight 4805

Flygkatastrofer

På förmiddagen den 27 mars 1977 är två jumbojet på väg till Gran Canaria. Två till synes rutinartade semesterresor ska snart utveckla sig till den värsta flygkatastrofen i historien.

Fler avsnitt