PodMe logo
#34 Har Fredrik Skavlan en smitningsolycka på sitt samvete?

#34 Har Fredrik Skavlan en smitningsolycka på sitt samvete?

Fördomspodden

Spelar programledaren Fredrik Skavlan squash? Kände han sig luddigt hotad av Jens Stoltenbergs popularitetsuppsving efter Utøya? Har han en kompis som är pilot? Och ger han sin ständige och monumentalt flygande reporter Niklas Källner råd om att leda SVT-program som verkar rätt risiga så att Källner även fortsättningsvis vet sin plats och inte blir en Kristallenkandidat in his own right?

Fler avsnitt