PodMe logo
#165 Har Linnea Henriksson sett "Kvinnaböske" sova sittande?

#165 Har Linnea Henriksson sett "Kvinnaböske" sova sittande?

Fördomspodden

Vet artisten Linnea Henriksson exakt hur mycket skorpmjöl som finns kvar i skafferiet på sitt lantställe? Tror hon att frisparksvarianter fortfarande är vanligt förekommande inom fotboll? Och förlorade hon oskulden i ett pojkrum där häftmassaavtrycken från en hastigt nedriven Pamela Anderson-plansch inte ens hade hunnit kallna på väggen?

Fler avsnitt