PodMe logo
Alliansen

Alliansen

Gängen

Gängkriminaliteten och droghandeln över Öresund är tätt sammanlänkade. För att försöka förstå det anmärkningsvärda antalet mord de senaste åren vänder sig Ann Törnkvist till experterna söderut. Tillsammans med dem försöker hon reda ut vad det kriminella nätverket Alliansen är och hur det hänger ihop med drogförsäljning och rekryteringen av unga män i Malmö. Vad har alla dessa olika faktorer att göra med ett brutalt mord på en ung läkare? Avsnittet programleds av Ann Törnkvist

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt