PodMe logo
Jeremy

I fängelset skaffade sig Jeremy snabbt ett namn och rykte som ledde honom till sina idoler i OG-gängets toppskikt. Misshandel och bötfällningar passade in i hans romantiserade bild av kriminella i allmänhet och Original gangsters i synnerhet.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt