PodMe logo
Advokat Carl-Oskar Morgården

Advokat Carl-Oskar Morgården

Krull och Kriminell

Advokaten Carl-Oskar Morgården gläntar på dörren till den ljusskygga sidan av advokatyrket. Han berättar om “Förortsgangsters i kostym” - det vill säga jurister med bristande etik och moral som knyter tvivelaktiga band till sina kriminella klienter. Mutor, cynisk marknadsföring, tveksamt umgänge och ibland rent kriminellt beteende. Efter flera uppmärksammade fall där advokater blivit avstängda är det är dags att ta tempen på yrkesgruppen, som ibland tycks ha tappat omdömet helt.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt