PodMe logo
Dubbelmordet i Linköping

Dubbelmordet i Linköping

Mordpodden

2004 blir två personer överfallna på en central gata i Linköping. Fallet får sin lösning först 16 år senare.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt