PodMe logo
Del 4/5 "Eureka"

Thomas Sjöberg har kopplat in advokaten Marko Tuhkanen som ser brister i polisens utredning. Han gräver djupt i Johannas fall och anser att det finns tillräckligt med underlag för Johanna att bygga en resning på.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt