PodMe logo
Del 5/5 "Sin egen värsta fiende"

Kanske går att leda i bevis att det har förekommit oegentligheter i förundersökningen, eller så är det så enkelt att Johanna själv försatt sig i den här situationen på grund av sitt eget agerande.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt