PodMe logo
Hunnerna & Attila

Hunnerna & Attila

Obskyr Historia

En folkgrupp bestående av tusentals formidabla krigare som sveper undan allt som kommer i deras väg. Under hundra år sätter de skräck i Europas befolkning och orsakar så pass djupa sår att kristna historiker i efterhand ska beskriva dem som satans sändebud på jorden. Historien känner till dem som hunnerna, ett folk som dök upp från ingenstans och några år senare skulle försvinna lika mystiskt. Värst av dem alla skulle komma att bli en härförare vars namn likställs med Guds gissel. Atilla.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt