PodMe logo
Fenicierna – folket som tämjde havet

Fenicierna – folket som tämjde havet

Obskyr Historia

Den feniciska kulturen och civilisationen var en av antikens mest enigmatiska. Dess inverkan på mänsklighetens historia, och även våra liv idag, är tvivelsutan kolossal. Omkring 700 f.Kr. handlade fenicierna över hela Medelhavet. De lärde grekerna sitt alfabet och tog egyptiska och syriska varor så långt som Spanien och Nordafrika, där de grundade den stat som kom att bli romarnas ärkefiende – Karthago. Även om fenicierna var oerhört inflytelserika i den antika världen, lämnade de få egna källor. Och vi vet idag frustrerande lite om detta gåtfulla folk.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt