PodMe logo
De förödande explosionerna i Beirut

De förödande explosionerna i Beirut

Olyckan inifrån

När det smäller i Beiruts hamn den 4 augusti 2020 kastas Georgina El-Herchawi tillbaka till minnena från inbördeskriget i Libanon. Men det visar sig att orsaken till explosionerna är att stora mängder sprängfarligt ammoniumnitrat förvarats i hamnen under flera år. Samtidigt rör sig Fredrik Westerholm, anställd vid svenska ambassaden i Libanon, ute på gatorna. Han håller just på att sms:a med sin fru när den enorma smällen kastar ner honom på marken. Avsnittet produceras av Erik Laquist.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt