PodMe logo
77. Thames Torso Killer

77. Thames Torso Killer

Seriemördarpodden

Två seriemördare härjade i London på 1880-talet. Det här är historien om den mest okända - styckmördaren Thames Torso KIller. Under åren 1884-1889 lämnar han ett antal kroppsdelar på olika platser i London. Det är upp till polisen att lyckas pussla ihop kropparna och försöka sätta dit den gäckande mördaren. Vem är han och vilken är hans relation till Jack the Ripper?

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt