PodMe logo
81. Green River Killer del 4

81. Green River Killer del 4

Seriemördarpodden

Medan specialstyrkan sliter med sina problem fortsätter Green River Killer att strypa kvinnor på löpande band. FBIs gärningsmannaprofilerare, "Mind hunter" himself, John Douglas, tar sig ånyo an fallet med fara för sitt eget liv.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt