PodMe logo
P175. Daniel Lee Corwin

P175. Daniel Lee Corwin

Seriemördarpodden

Daniel Lee Corwin växer upp med många syskon i en småstad i Texas, USA. Familjen hör till den övre medelklassen, är djupt kristna och allmänt betraktade som välanpassade. I sina tonår börjar dock den unge Corwin uppvisa prov på sadism och avvikande beteende. Manus av David Oscarsson. Ljudbearbetning av Emil Drougge. E-post: zimwaypodcast@gmail.com

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt