PodMe logo
Uvaner i telefonen

Uvaner i telefonen

Skikk og bruk

Vi bruker mye tid på telefonen. Noen vegrer seg for å ringe, mens andre ringer for ofte og prater for lenge. Hvordan kan man kvitte seg med sine telefoniske uvaner? Med Emilie Nicolas, Lars Berrum og Marlene Stavrum. Kilde: Skikk og bruk (red: Waldemar Brøgger, Cappelen, 1960). Produsert av Kaja Eide og Elise Vatsvåg.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt