PodMe logo
Valiant Thor

For kort siden ble det funnet spor etter det som kan være liv i atmosfæren til Venus. For enkelte er dette gammelt nytt da de hevder at en mann med navn Valiant Thor var på besøk hos pentagon i 3 år.....og han kom fra......Venus. KonspirasjonsPodden tar en titt

Prøv for å lytte på alle episoder

Flere episoder