PodMe logo
När Cannabis kom till Sverige – från flum till wellness

När Cannabis kom till Sverige – från flum till wellness

Drogerna

Frikyrkopastorer och politiker rasade över gräset när det kom till Sverige, folkhemmets mäktigaste drogmotståndare styrde kampen. Varför hatade Sverige Cannabis? Och håller dagens populärkultur på att, tvärtom, göra Cannabis svennigt? Avsnittet produceras av Jonatan Loxdal på produktionsbolaget Filt exklusivt för PodMe.

Testa för att lyssna på alla avsnitt

Fler avsnitt